реєстрація шлюбу у франції

Роз’яснення деяких аспектів щодо реєстрації шлюбу на території Франції

РОЗ’ЯСНЕННЯ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ НА ТЕРИТОРІЇ ФРАНЦІІ (у відповідності до чинного законодавства України).
Згідно з положеннями Сімейного кодексу, шлюбом є сімейний союз чоловіка і жінки, які досягли шлюбного віку, і який зареєстрований у встановленому законом порядку з добровільної згоди нареченого і нареченої.
Умовами для укладення шлюбу за участю громадян України на території Франції і визнання його дійсним в Україні, тобто таким, що має правову природу, є:
1. Добровільність (стаття 24 Сімейного кодексу України). Взаємна згода чоловіка і жінки на укладення шлюбу має бути висловлена ними особисто. Укладення шлюбу через представника не допускається.
Шлюб, зареєстрований без вільної згоди жінки та чоловіка та/або під впливом насильства, буде визнаний недійсним.
2.Досягення особами, які вступають у шлюб, шлюбного віку.
Відповідно до статті 22 Сімейного кодексу України, шлюбний вік для чоловіка і жінки становить 18 років. Водночас, у частині 2 статті 23 Сімейного кодуксу України передбачена можливість надання права на шлюб особам, які досягли 16 років. Для цього необхідно мати рішення суду.
3.Неперебування жінки та чоловіка на момент реєстрації цього шлюбу в іншому зареєстрованому шлюбі.
4.Неперебування жінки та чоловіка в родинних зв’язках прямої та в деяких випадках побічної лінії спорідення та відносинах, що прирівнюються до родинних.
5.Невизнання жінки та/або чоловіка недієздатним.
6.Відсутність тяжкої хвороби або хвороби, небезпечної для другого з подружжя і (або) їх нащадків.
З умовами та вимогами для реєстрації шлюбу на території Франції просимо ознайомитись за цим посиланням: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F930
За більш детальної інформацією щодо реєстрації шлюбу на території Франції необхідно звертатися до органу уповноваженого проводити таку реєстрацію – до мерії.
Відповідно до законодавства України факт перебування у зареєстрованому шлюбі підтверджується виключно свідоцтвом або актовим записом про реєстрацію шлюбу (extrait de mariage).
Цивільний стан громадянина України (неодружений, розлучений, вдівець) підтверджується його заявою нотаріально посвідченою (в разі оформлення на території України) або посвідченою в Посольстві України (в разі оформлення за кордоном).
УВАГА! На документах, виданах в України, необхідно проставляти Апостиль.
Видача документів на зразок certificat de célibat або certificat de non-remariage не передбачена законодавством України.
ПРОСИМО ВРАХУВАТИ! При реєстрації шлюбу з громадянином Франції на території Франції переміни прізвища не відбувається, як у випадку його реєстрації на території України.
Факт переміни особою прізвища підтверджується виключно визначеними законодавством документами: свідоцтвом про шлюб (в разі зазначення дошлюбного й післяшлюбного прізвищ), свідоцтвом про переміну прізвища, свідоцтвом про розірвання шлюбу (в разі зазначення такої переміни).
УВАГА! Дозвіл на перебування на території Франції (titre de séjour) не підтверджує факт переміни прізвища його пред’явника.

Джерело  інформації

Service consulaire de l’Ambassade d’Ukraine en France