У Франції існує досить велика кількість документів, що дають право на проживання. Вони розрізняються за тривалістю, можливостями займатися професійною діяльністю (як найманий працівник чи підприємець) та перспективами щодо прав на довготривале перебування у країні чи отримання французького громадянства. Крім того, кожен тип картки має свої особливості та нюанси при зміні статусу іноземця, що може виявитись більш чи менш проблематичним.

Особливістю юридичного врегулювання іноземця у Франції є ще й те, що законодавство у цій галузі змінюється досить часто, залежно від політичної орієнтації уряду при владі. Остання велика реформа у галузі міграційного права була проведена протягом 2016 року, але вже у 2018 році були внесені зміни до законодавства щодо політичних біженців. Важливу роль також у питаннях регулювання статусу іноземців відіграє судова практика, адже адміністративні суди можуть скасувати рішення префектури.

Звичайно, кожен вид документу на проживання заслуговує на окрему статтю. Ця стаття є панорамною та висвітлює лише загальні характеристики різних типів документів.

Першою категорією документів, що дають право на проживання у Франції є Тимчасова картка на проживання та еквівалентна довгострокова віза. У деяких випадках вона може стати багаторічною карткою тривалістю до 4-х років (Carte de séjour temporaire/pluriannuelle).

Віза еквівалентна тимчасовій картці на проживання тривалістю до 1 року (Visa valant premier titre de séjour (VLS-TS) видається певним категоріям осіб у Консульстві Республіки Франція закордоном.

 Основними категоріями осіб є:

  • Студент
  • Візитер
  • Чоловік/жінка громадянина Франції
  • Стажер
  • Найманий робітник (постійний контракт, тимчасовий контракт, відкріплений робітник)
  • Чоловік/жінка іноземця, що постійно проживає у Франції (по процедуріоб’єднання сім’ї)
  • Комерсант, ремісник чи ліберальна професія.

Треба відмітити, що така віза має бути обов’язково зареєстрована в OFII (L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) для проставляння віньєтки протягом 3-х місяців після в’їзду на територію Франції. Іншою важливою особливістю цієї візи є те, що під час поновлення перебування при закінченні дії візи, а саме отримання першої картки в Префектурі, не можна подорожувати із ресепісе (тимчасова посвідка видана на період очікування картки префектурою).

Тимчасова картка на проживання видається префектурою за місцем проживання особи  і може бути носієм різноманітних статусів іноземців.
Український бутік у Франції

В даній статті, розглянуті більш докладно тільки певні статуси, що дають підставу на отримання цього типу карт.

Картка Сімейне і приватне життя (Carte de séjour “vie privée et familiale ») видається таким категоріям осіб:

  • Чоловік/жінка громадянина Франції
  • Батьки дитини-громадянина Франції
  • Чоловік/жінка іноземця, що постійно проживає у Франції
  • Дитина іноземця, що постійно проживає у Франції (в’їзд до повноліття по процедурівозз’єднання сім’ї або дитина резидента іншої країни ЄС)
  • Молода повнолітня особа
  • Апатридчи біженець під додатковим захистом
  • Отримувач ренти по травмі на виробництві
  • Хворий іноземець
  • Жертва чи свідок певних злочинів (торгівля людьми, органами,сутенерство)
  • Жертва певних злочинів(сімейне насилля, примусовий брак)
  • Член сім’ї резидента іншої країни ЄС.

Іншим розповсюдженим статусом для видачі Тимчасової картки на проживання є картка на основі професійної діяльності – Найманий постійний робітник чи тимчасовий робітник (Carte de séjour “salarié” ou “travailleur temporaire”).

Для отримання цієї картки необхідно перш за все отримати дозвіл на роботу від DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi), що видається на прохання роботодавця та з огляду на певні критерії:

  • Ситуація на ринку праці;
  • Відповідність профілю кандидата і запропонованої роботи;
  • Дотримання роботодавцем трудового законодавства та соціального захисту;

Дотримання роботодавцем специфічного врегулювання певних професій:

  • Умови оплати;
  •  Дотримання щонайменше мінімального рівня оплати в певній галузі та, в деяких випадках, перевірка умов житла.

Для деяких категорій іноземців та для певних професій (у списку професій на які є великий попит в певному регіоні- liste des métiers «en tension») отримання дозволу на працю є спрощеним.

Цей дозвіл на працю, як правило, має певні обмеження щодо виду діяльності, одну чи кілька географічних зон (в залежності від ситуації на ринку праці) та, наприклад, у випадку тимчасового робітника щодо певного роботодавця. Для картки Найманий постійний робітник обмеження зникають при другому поновленні картки. У випадку якщо особа попередньо мала Картку резидента виданої в іншій країни ЄС обмеження зникають при першому поновленні картки Найманий постійний робітник.

Картка Візитер (Carte de séjour “visiteur”) є специфічною карткою, що дозволяє тимчасове проживання у Франції для осіб, що не передбачають довгостроково проживати у країні. Обов’язковою умовою для її видачі є надання доказів власних коштів на проживання та зобов’язання особи не працювати під час перебування у країні.

Карта комерсант – Ліберальна професія (Carte de séjour « Entrepreneur-profession libérale » видається для підприємців або певних професіональних категорій таких як адвокат, лікар і т.д.

При створенні нового підприємства, іноземець що претендує на цю картку повинен довести економічну життєздатність проекту та реальність приносити прибуток щонайменше еквівалентний мінімальній зарплаті.

Особам, що мають таку картку заборонена праця як найманий робітник (крім за умови отримання окремого дозволу на працю).

Деякі із тимчасових карток або візи еквівалентні тимчасовій картці можуть через деякий час бути поновленні на багаторічні картки при умові задоволення певних критеріїв:

  • Студент – на тривалість навчання
  • Чоловік/жінка громадянина Франції та батьки дитини-громадянина Франції, сімейні та приватні зв’язки у Франції – на 2 роки
  • Інші категорії – на 4 роки.

Треба зазначити, що деякі категорії, що дають підстави для отримання тимчасової картки, не мають права на отримання багаторічної картки, а саме: візитер,стажер, тимчасовий робітник та відкріплений робітник, жертва чи свідок певних злочинів.
Український бутік у Франції
Право на роботу із тимчасовою карткою на проживання поза статусу Найманий постійний робітник чи тимчасовий робітник теж має деякі особливості:
• Тимчасова картка дає право на роботу, крім картки Візитер та Коммерсант-Ліберальна професія.
• Для члена сім’ї резидента іншої країни ЄС відсутнє право на роботу протягом першого року перебування у Франції.
• Тривалість годин на роботу є обмежена для студентів (964 годин на рік), крім тих, що вчаться на програмі apprentissage (вони потребують додаткового дозволу на роботу на години, що перевищують студентський ліміт).

Другою категорією документів, що дають право на проживання у Франції є багаторічна картка на проживання (Carte de séjour pluriannuelle). Існує кілька видів таких карток.

У 2016 році була створена картка Паспорт-талант, яка згрупувала деякі вже існуючі до того статуси іноземців та реформувала їх. Ця картка адаптована до потреб французької держави у висококваліфікованих робітниках, науковцях, культурних діячах та підприємцях. Отримання цієї картки є непростим, але забезпечує право на проживання та роботу до 4-х років, а також право на проживання та роботу членів сім’ї отримувача картки.

Існує велика кількість категорій осіб, що можуть на неї претендувати:

  • Кваліфікований працівник
  • Працівник інноваційного підприємства
  • Блакитна європейська картка
  • Внутрішньо-мобільний працівник (salarié en mission)
  • Дослідник
  • Підприємець
  • Інноваційний економічний проект
  • Економічний інвестор
  • Керівник підприємства
  • Артистична та культурна діяльність
  • Загальновідомий діяч в науковій, літературній, артистичній, інтелектуальній, освітній чи спортивній сферах.

По кожній із цих категорій є специфічні вимоги які треба задовольнити щоб отримати цей тип картки. Наприклад, для працівників йде мова про рівень оплати, для бізнесменів про розмір інвестицій, рівень освіти й так далі.

Іншими видами багаторічник карток є Відкріплений працівник та його сім’я, Картка Сезонного працівника (тривалість максимум 3 роки) та Картка пенсіонера (тривалість 10 років).

Найбільш привабливою та найважчою в отриманні карткою на проживання у Франції є Картка резидента що має тривалість у 10 років. Вона дозволяє займатися будь-якою професійною діяльністю і містить автоматичний дозвіл на працю, особа може бути найманим робітником або підприємцем. Досить часто плутають дві картки резидента які мають невеликі відмінності: Картка резидента (Carte de résident) та Картка резидента за Директивою ЄС (Carte de résident longue durée – UE).
Український бутік у Франції
                                                  
Як правило, класична Картка резидента видається близьким родичам громадян Франції, особам, що мають тісні родинні зв’язки у Франції, політичним біженцям та членам їх сім’ї, особам що служили у збройних силах Франції, Іноземному легіоні та іншим категоріям іноземців.

Деяким із названих категорій мають «повне право» на її отримання, отже, префектура зобов’язана видати їм картку резидента якщо ця особа не може становити загрозу публічному порядку і знаходиться у Франції на легальному положенні.

Для деяких категорій осіб є необхідним мати як мінімум 3-х-річний строк проживання у Франції (чоловік/жінка громадянина Франції, апатрид, деякі члени сім’ї резидента Франції (в’їзд за процедурою возз’єднання сім’ї),батьки дитини-громадянина Франції).

Картка резидента за Директивою ЄС видається іноземцям, що мають щонайменше загальну тривалість попереднього проживання у Франції 5 років та задовольняють інші вимоги (прибутки, медична страховка, інтеграція та інші).В тривалість проживання не зараховується проживання зі статусами: студент, стажер, сезонний робітник, біженець під додатковим захистом, жертва чи свідок певних злочинів (торгівля людьми, органами,сутенерство), паспорт-талант salarié en mission, пенсіонер.

Цей вид картки резидента, на відміну від класичної картки резидента, дозволяє проживання більше 3-х місяців у більшості інших країн-членів ЄС (крім Великобританії, Ірландії та Данії) без необхідності отримання довгострокової візи, але з обов’язком отримання документів на проживання у даній країні.

При поновленні обох видів картки резидента, іноземець може просити постійну картку резидента (Carte de résident permanent) яка є безстроковою при умові що іноземець здійснює третє поновлення картки резидента чи досяг віку у 60 років.

Окремими різновидами документів на проживання у Франції, є також Тимчасові дозволи на проживання (Autorisations provisoires de séjour), максимальна тривалість яких може становити 12 місяців. Вони видаються таким категоріям іноземців:

  • Батьки хворої дитини (максимальна тривалість 6 місяців)
  • Волонтерська місія у Франції
  • Випускник вищого навчального закладу(рівень une licence professionnelle, Mastère Spécialisé, Master of Science чи інший рівень еквівалентний Майстеру). В такому випадку він видається для пошуку працевлаштування чи створення підприємства і дозволяє під час пошуку працевлаштування працювати в межах дозволу на роботу по картці студента.

На окрему статтю заслуговує також питання зміни статусу, що може бути досить складним у деяких випадках.

Як підсумок, слід зазначити, що законодавство Франції у порівнянні з іншими країнами Західної Європи передбачає право на проживання для широко кола іноземців. Але кожна ситуація є індивідуальною та потребує детального вивчення.

Інна Латишева Армені (Maître Inna Harmegnies)
Адвокат Колегії адвокатів м. Париж та м.Київ
contact@harmegnies-avocat.fr
07.81.31.71.08

Facebook Comments

Від admin

5 коментар до “Основні типи документів на проживання у Франції для іноземців.”
  1. Добрий день. В мене титр до сежур по хворобі. Чоловік подав на возєднання сім’ї і чекаємо результат вже 5 місяців. Але я не працюю тому, можливо відкажуть. Ми хотіли б взяти сина, якому буде 17 років. Але, як це можна зробити легально? І щоб він в 18 років одержав право на перебування в Франції? Наперед вдячна

  2. Добрий день, очікування на відповідь по цій процедурі може тривати в середньому рік. Щодо відмови за відсутності роботи, треба дивитись чи є у Вас інші прибутки, наприклад виплати по інвалідності. Якщо Ваш син в’їде у Францію по процедурі воз’єднання сім’ї, то отримає документи по досягненню повноліття. Якщо без цієї процедури- циркуляр Вальса передбачає можливість видачі префектом документів при досягенні повноліття, якщо дитина в’їхала принаймі у віці 16р.і навчається. Іноді можливі виключення, але це рідкість.

  3. Пані Інно, доброго вечора

    Напишіть, будь ласка, Ваші координати – телефон можливо службовий, по якому можна записатися до Вас на рандеву при необхідності, для подальшої консультації

    Наперед щиро дякую
    З повагою, Ірина

  4. Доброго дня, пані Ірино.
    В кінці статті є координати по яких ви можете звязатися з автором. Я про всяк випадок продублюю ще раз “Інна Латишева Армені (Maître Inna Harmegnies)
    Адвокат Колегії адвокатів м. Париж та м.Київ
    contact@harmegnies-avocat.fr
    07.81.31.71.08″ або більше можна знайти за цим посиланням http://paris-ua.com/business-directory/4548/maitre-inna-harmegnies/

  5. Доброго дня. Я подала документи на титр по стану здоров’я. ( при подачі оплатила податкові марки на 50 євро)Пройшла комісію в OFII, чекала на ресепісе. Не отримала. На томість, отримала документ на тимчасове проживання APS на пів року( при цьому доплатила на податкові марки на 290 євро). В паспорт на візу поставили печатку із загальною сумою на 340євро. Що тепер? Чекати титр? Чи поновляти лиш цей документ? Не розумію як далі…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.